Missie en visie

Onze missie is goed onderwijs verzorgen in een uitdagende, goed gestructureerde en veilige omgeving waarin ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen, zodat ze na de basisschool met zelfvertrouwen kunnen functioneren in de zich snel ontwikkelende maatschappij.
Onze hieruit afgeleide visie is verankerd in vijf kernwaarden, die de basis vormen van ons onderwijsconcept en het pedagogisch klimaat.

Kernwaarden

Sociaal

Hierin onderscheiden we de werksfeer waarin eigenaar zijn van je eigen ontwikkeling en het samenwerkend leren een grote rol spelen. Daarnaast vinden we de sociale sfeer belangrijk, waarin respect, veiligheid, saamhorigheid en ouderbetrokkenheid belangrijke pijlers zijn.

Partnerschap

In nauwe samenwerking met de ouders en maatschappelijke instanties delen we de verantwoordelijkheid voor de onderwijskundige en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Daarnaast gaan we voor een goede samenwerking tussen kinderen en leerkrachten, leerkrachten onderling en leerkrachten en het managementteam van de school.

Gericht op ontwikkeling

Dit geldt zowel op het niveau van de kinderen, ouders en het team. We zetten bij alle geledingen in op het zelfverantwoordelijk leren als individu en als groep.

Maatwerk

Ons handelen stemmen we af op de individuele behoeftes van de kinderen, zodat ieder kind zich met het eigen talent optimaal ontwikkelt.

Verbinding

Een duidelijke, transparante en respectvolle communicatie tussen kinderen, teamleden, management, ouders en instanties vormt de basis van ons handelen.