Ons onderwijs

Bij ons onderwijs wil ik graag de highlights van onze school weergeven. Graag overzichtelijk en creatief weergeven. In een blokje ofzo?

Onze school, Ons onderwijs
Logo’s te gebruiken bij de korte teksten zoals boven beschreven:

Kanjerschool

Gezonde school

BVL

MFA Caleidoscoop

Kanjerschool (kanjerlogo. Tekst: We werken op onze school met de Kanjermethode)
Gezonde school (Logo gezonde school. Tekst: We werken voortdurend aan de verbetering van de gezondheid van onze leerlingen)
BVL (Logo BVL. Tekst: We werken samen met onze ouders en VVN aan de verkeersvaardigheid van onze leerlingen)
MFA Caleidoscoop (Logo MFA. Tekst: Samen met vele maatschappelijke partners zit onze school in MFA Caleidoscoop.)